Küçük İşletmelere Siber Sigorta Satın Almalarını Söylemek Yeterli Değil - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Küçük İşletmelere Siber Sigorta Satın Almalarını Söylemek Yeterli Değil - Dünyadan Güncel Teknoloji HaberleriFederal Ticaret Komisyonu (FTC) ve Ulusal Sigorta Komiserleri Birliği (NAIC) yayınlanan kılavuz Şirketlerin siber sigortayı siber saldırılara karşı bir direnç aracı olarak görmelerini öneriyoruz Kasırga ve sel gibi diğer felaket riskleri için devlet destekli modeller mevcuttursiber-1

Çözüm yalnızca sigorta değil, proaktif siber güvenliktir 000 dolar düşülebilir) 1 Acenteler, siber sigorta sağlayıcılarına ve satıcılarına yönelik müfredat ve lisanslama uygulamaları geliştirerek bunu sağlayabilirler Deneyimsiz bir alıcı, poliçelerdeki teminatların, istisnaların ve istisnaların çeşitliliği göz önüne alındığında, koruma sınırlamalarının farkına varamayabilir Şirketler aynı zamanda devlet aktörlerinin ve devlete bağlı saldırganların tehditleriyle de karşı karşıyadır ve bu tehditler haklı olarak hükümetin karşıladığı maliyetlerdir Aynı zamanda olayların oluşmasını da önleyerek toplumun geneline fayda sağlar Örneğin politikalar siber terörizmi, devlet destekli saldırıları, sözleşmeden doğan yükümlülükleri veya fikri mülkiyet ihlallerini kapsamayabilir ve savaş, terörizm, bedensel yaralanma ve mal hasarına ilişkin istisnalar içerebilir Hükümet, özellikle küçük işletmeler için bu ürünlerin bulunabilirliğini ve karşılanabilirliğini sağlamalıdır

Siber sigorta piyasası, kolaylıkla karşılaştırılamayacak politikalar sunan şirketler nedeniyle standardizasyondan yoksundur 485 dolardı İşletmelerin siber riskleri önlemek ve politikaları uygun maliyetli tutmak için başka adımlar da atması gerekiyor

İşletmeler siber sigortayı bir risk yönetimi aracı olarak görmelidir ancak bu, tüm siber güvenlik sorunlarına kapsamlı bir çözüm değildir O zamandan beri fiyatlar arttı ve bazı işletmeler sigorta şirketlerinin poliçeleri yenilemek, hatta iptal etmek konusunda isteksiz olduğunu düşünüyor Sigortasız işletmeler, bir olay sonrasında başarısızlığa uğramaları halinde kamuya aktarılan zararlar yaratırlar Bu eylemlerin uygulanması ilgili kurumların birinci önceliği olmalıdır

Dijital çağ muazzam faydalar sağlıyor ancak işletmelere yönelik artan siber tehditleri de beraberinde getiriyor Ortak politika faydalarının sunumu ve politika diline doğru tercümesinin sağlanması, rekabeti kolaylaştırır ve politikaları karşılaştırmak ve satın almak için gereken çabayı azaltır

Devlet kurumları, hedeflenen eylemler yoluyla sigorta alımına yardımcı olabilir ve kamu yararı sağlayabilir Ayrıca bazı küçük işletmelerin finansal imkanlarının ötesinde olabilir ve maliyet artmaktadır Mevcut adil ticaret otoriteleri bu amaçla kullanılabilir Acenteler siber sigortayı teşvik edebilir ve satın almak için vergi kredileri gibi teşvikler sunabilir

Devletin işletmelere yönelik desteği, iyi siber güvenlik uygulamalarının önemini ve uygulanmasını anlamalarına yardımcı olabilir Federal ve eyalet hükümetleri, sigorta şirketlerinin başarısız olmasına neden olabilecek yıkıcı siber olay maliyetlerini ve devlet aktörleri ile devlete bağlı saldırganlardan kaynaklanabilecek olayları karşılamak için bir destek fonu oluşturarak politikaların karşılanabilirliğine yardımcı olabilir Federal hükümet ayrıca havayollarına olayların ardından terör kapsamını da sağladı Politikalarda ayrıca teminat tutarını azaltan muafiyetler, katkı ödemeleri ve alt limitler bulunabilir Bunun yerine politikalar bir dizi adlandırılmış tehlikeyi kapsar Bu, politikaları değerlendirmeye çalışırken hem tüketiciler hem de komisyoncular için zorluklar yaratır Poliçelerin sunulmasına yönelik standartlaştırılmış bir format, belki de otomobil sigortası için kullanılan 100/300/100 yaklaşımına veya elektrikli aletlerde kullanılan enerji bilgileri etiketlerine dayalı olarak, tüketicilerin bilinçli satın alma kararları vermelerine yardımcı olabilir Ajanslar, işletmelerin proaktif siber güvenlik önlemlerini kullanmasını destekleyen, eğitim sağlayan ve endüstri ve politika maliyeti sübvansiyonunu teşvik eden bütünsel bir yaklaşım uygulayarak siber sigortanın benimsenmesini ve genel ticari siber korumayı artırabilir ve hızlandırabilir Ajanslar, tutarlı politika sunumu ve netliğini teşvik etmek amacıyla endüstrinin kendi kendini düzenlemesini teşvik edecek teşvikler sunabilir

Hükümet Siber Sigortayı Sübvanse Etmeli

Hükümet ayrıca hedefli sübvansiyon yoluyla siber sigorta alımına da yardımcı olabilir Bu, sigortacılara, sigortacılara, komisyonculara ve poliçe sahiplerine aynı şekilde fayda sağlayabilir Önemli olsa da, yalnızca siber sigortayı önermek yeterli değildir

Düzenleyiciler, politikaların zımni kapsamı sağlamasını sağlayarak piyasa verimliliğini artırabilir Bu, kayıpların ve dolayısıyla poliçe primlerinin düşük tutulmasına yardımcı olacaktır

Ajanslar Nasıl Yardımcı Olabilir?

Tüm tehditlere karşı koruma sağlamasa bile siber sigortaya yatırım yapma önerisi mükemmeldir NAIC’e göre, Siber sigorta primleri %61 arttı yalnızca 2021’de, ortalama Siber sigortanın yıllık maliyeti 1 milyon dolarlık geliri olan bir işletmenin 1 milyon dolarlık kapsama sahip olması (10 Ancak işletmelerin tavsiyeye uyması için bunu karşılayabilmesi ve alabilmesi gerekir

Siber sigorta alabilen ve karşılayabilen işletmeler için bile bu sigorta kapsamlı değildir ve olası her türlü güvenlik ihlalini kapsamaz